x

موفق ترین موزیک ویدیوی ٩٥

11

شما میتوانید به سه اثر از بین آثار زیر رای دهید . توجه داشته باشد که تنها یک مرتبه میتوانید در این نظرسنجی شرکت کنید

از دید شما موفق ترین موزیک ویدیوی سال ١٣٩٥ کدام یک میباشد؟

0 Comments Are Open “موفق ترین موزیک ویدیوی ٩٥”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *