x

بهترین استعداد ٩٥

195

شما میتوانید به سه شخص از بین اشخاص زیر رای دهید . توجه داشته باشد که تنها یک مرتبه میتوانید در این نظرسنجی شرکت کنید

از دید شما بهترین آرتیست نو ظهور و استعداد سال ١٣٩٥ چه شخصی میباشد؟

0 Comments Are Open “بهترین استعداد ٩٥”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *